Wy mówicie, że on olkoholik,…

Wy mówicie, że on olkoholik, a on był w parku, nakarmił wewiórki i spotkał spaniałą osobę, która opowiedziała mu niezwykłą historię swojego życia ( ͡° ͜ʖ ͡°)
#kononowicz #suchodolski #szkolna17 #pdk #film #heheszki