Proszę Państwa! Wysoki…

Proszę Państwa! Wysoki Sądzie!
To jest profesor Rafał Wilczur
#pdk #film #literatura