Nieznany PRYWÓDCA ZSRR W…

Nieznany PRYWÓDCA ZSRR

W wieku siedemnastu lat walczył w wojsku bolszewickim i zaczął swoją partyjną karierę, brał udział w obaleniu wcielania terroru przez szefa NKWD Jeżowa, pomagał komunistom w zdobyciu władzy w Chinach, ale co najważniesze — został pierwszym liderem ZSRR postalinowskiej epoki.

Proszę zostawić komentarz z krytyką pod filmikiem na YT, nie tutaj. Dziękuję.

#historia #zsrr #stalin #malenkow #1953 #nauka #rosja #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #komunizm #film #filmy #film #dokumentalne #totalitaryzm