@Lodz: A wiecie, że żyjemy w…

@Lodz: A wiecie, że żyjemy w roku, w którym dzieje się akcja Blade Runnera?
#lodz #bladerunner #film