kadr z filmu „Święta…

kadr z filmu „Święta Góra” (1926)

#estetyczneobrazki #film