Jeśli reżyser chce wprowadzić…

Jeśli reżyser chce wprowadzić nastrój niepokoju lub schizofreniczny klimat często zamieszcza w kadrze kompleksy prostopadłych i równoległych linii oraz dziwne perspektywy. Lewe ujęcie pochodzi z filmu pt. Niefrasobliwy Major K. Kononowicza a prawe z jakiegoś filmu Kubračka.
#kononowicz #film