Jakie to było świetne….

Jakie to było świetne. Mnogość możliwych interpretacji, nieustające napięcie, audiowizualny sztos. Dziękuję Pan Garland.
#netflix #annihilation #nanetflixie #film