Haruo Nakajima jako Godzilla…

Haruo Nakajima jako Godzilla kroczy przez makietę miasta – 1954 rok.
#fotohistoria #film #japonia #godzilla