Coś równie zachwycającego…

Coś równie zachwycającego animacją, filozoficznymi nutami, przerażającego i wywołującego poczucie osamotnienia we wszechświecie, braku odpowiedzi na podstawowe pytania?
#film #kino #animacja #scifi #sztuka #anime #filozofia